Εταιρικά Προγράμματα - Thrive Global

Αποτελέσματα

Είμαστε μία στρατηγική απόφαση για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και εργαζομένων. 

Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

Που σχετίζονται με την πραγματοποίηση του προγράμματος:


Αύξηση αποδοτικότητας
Αύξηση δέσμευσης
Μείωση απουσίας
Μείωση turnover
Αύξηση αφοσίωσης
Καλύτερο recruiting


Καλύτερη απόδοση
Καλύτερη υγεία
Καλύτερη συγκέντρωση
Μεγαλύτερη ικανοποίηση
Απήχηση στους millennials
Βελτίωση εταιρικής φήμης

Success Stories

Από εταιρείες που έτρεξαν το πρόγραμμά μας σε μεγάλη κλίμακα.


accenture-logo-bw.png
 

+ 18% ικανοποίηση

+ 5% αφοσίωση (ανάμεσα στους millennials)


hilton-logo.png
 

20εκ.$ εξοικονόμηση πόρων

- 6% turnover


JPMC-logo-1.png
 

92% “μπορεί πλέον να διαχειριστεί καλύτερα το στρες”

97% “είναι πιο πιθανό να παραμείνει στη JPMC”


safaricom-logo-bw.png
 

+ 11% ικανοποίηση

+ 3,5% δέσμευση