Εταιρικά Προγράμματα - Thrive Global

Γιατί Thrive

Ξεχωρίζουμε λόγω δέσμευσης και επίδρασης.

Τι Μας Διαφοροποιεί

Το ότι στοχεύουμε στην προσωπική και επαγγελματική ευημερία μέσα από μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές πεποιθήσεων.

Ολιστική Προσέγγιση

Προσεγγίζουμε την ευεξία ολιστικά, στοχεύοντας τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχική υγεία. Μέσα από μία ισορροπημένη σχέση με την τεχνολογία καθώς και με μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές πεποιθήσεων, στοχεύουμε στην προσωπική και επαγγελματική ευημερία. Δείτε τους τομείς που καλύπτουμε >>


Εφαρμόσιμα Μικροβήματα

Βασίζουμε την προσέγγισή μας στα “μικροβήματα”, δηλαδή σε μικρές αλλαγές, χωρίς κόστος ή κόπο, που δρουν αθροιστικά και οδηγούν σε νέες συνήθειες με διάρκεια.


Επέμβαση Στη Ρίζα Του Προβλήματος

Εστιάζουμε στην αντιμετώπιση των αιτιών του στρες και της εξουθένωσης και όχι απλά σε εκείνη των αποτελεσμάτων τους.


Διαρκής Αξιολόγηση

Πιστεύουμε στην αξία των δεδομένων, που μέσα από διαρκείς αξιολογήσεις μας βοηθούν να αναπροσαρμόζουμε τα προγράμματα αλλαγής συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν το ROI της επένδυσής σας.


Περιεχόμενο Υψηλού Επιπέδου

Ενισχύουμε τη δέσμευση των συμμετεχόντων στα προγράμματά μας με περιεχόμενο βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα, επιμελημένο από ειδικούς στον τομέα της ευεξίας και της αποδοτικότητας. Μάθετε τι κάνει το περιεχόμενο μας μοναδικό >>