Εταιρικά Προγράμματα - Thrive Global

Υπηρεσίες

Παρέχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και περιεχόμενο μοναδικά στο είδος τους.

1. Διαδραστική Εκπαίδευση

Μέσα από ζωντανές ή/και ψηφιακές συναντήσεις με την έμπειρη ομάδα εισηγητών μας, συνδυάζουμε θεωρία και πράξη, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες την άρρηκτη σύνδεση ευεξίας και αποδοτικότητας. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του Thrive Global ή για τη συνεργασία μας με την SAP >>


Featured:

Thrive 101

Το Thrive 101 είναι το κύριο πρόγραμμά μας και έχει σχεδιαστεί για να έχει τη μέγιστη επίδραση στην ευεξία και την αποδοτικότητα των συμμετεχόντων. Ξεκινάει με ένα ημερήσιο σεμινάριο και διαρκεί 6 μήνες, συνδυάζοντας ζωντανή και ψηφιακή εκπαίδευση. Δείτε το πρόγραμμα του ημερήσιου workshop ή το τυπικό χρονοδιάγραμα υλοποίησης.


2. Περιεχόμενο Σημείο Αναφοράς

Πρωτότυπο περιεχόμενο γύρω από την ευεξία και την αποδοτικότητα, προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, για εταιρίες που θέλουν να επενδύσουν στην βελτίωση της ευεξίας των υπαλλήλων τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Μάθετε για το περιεχόμενο του Thrive Global ή ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες περιεχομένου μας >>


3. Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Πολλαπλασιάζουμε την αξία της επένδυσης στους ανθρώπους σας. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα CSR του Thrive Global >>


Featured:

Πρόγραμμα 1+1

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μαθαίνουν στο προσωπικό σας να φροντίζει την ευεξία του και συγκαταλέγονται εξ ορισμού στις αποτελεσματικές ενέργειες κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Δεν μας αρκεί αυτό. Για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, που είναι η καταπολέμηση της επιδημίας του άγχους και της εξουθένωσης, φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας πολλαπλασιαστής ΕΚΕ (CSR), που με άμεσο τρόπο θα επεκτείνει τα αποτελέσματα της επένδυσής σας στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στην κοινωνία. Συνεπώς, θα οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Από 1.4.2019 για κάθε αγορά εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκτελούμε ένα ακόμη σε ομάδες της επιλογής σας, διπλασιάζοντας έτσι την αξία της επένδυσής σας.