Εταιρικά Προγράμματα - Thrive Global

Προσέγγιση

Αντιμετωπίζουμε την ευεξία ολιστικά και πάντα σε σχέση με την απόδοση.

Οι Τομείς Που Καλύπτουμε

Στον ορισμό της ευεξίας περιλαμβάνουμε τη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία, την αναζήτηση του σκοπού και την υγιή σχέση με την τεχνολογία.


Ευεξία

Ύπνος
Κίνηση & Άσκηση
Διατροφή


Γνώση

Διαλογισμός
Συγκέντρωση
Επαναπροσδιορισμός


Επαφή

Ευγνωμοσύνη
Ουσιαστική Επικοινωνία
Ενσυναίσθηση


Σκοπός

Νόημα
Προσφορά
Όραμα & Αξίες